VNI-INDEX: 0 0(0%)
VN30: 0 0(0%)
HNX30: 153.62 -2.59(-1.66%)
UPCOM: 50.16 -0.43(-0.85%)

Đừng tìm kiếm các cổ phiếu
Hãy chọn các nhà Quản lý tài chính chuyên nghiệp.

 
Đầu tư Ủy thác - Mô hình đầu tư mới dựa trên hiệu năng các nhà Quản lý tài chính.
Hãy lựa chọn nhà Quản lý tài chính chuyên nghiệp phù hợp với phong cách đầu tư của bạn.
 
VinhNT
VinhNT
THÁNG TRƯỚC
-15.02%

ChienCP
ChienCP
THÁNG TRƯỚC
0%

TTF
TTF
THÁNG TRƯỚC
0%

THỐNG KÊ
  • Số Nhà Quản lý: 5
  • Số Nhà đầu tư: 14
  • Tài sản: 18,402,290,000
  • Lợi nhuận: -126,410,000